loading

Sách, tuyển tập

Một số bài phát biểu / Phiđen Caxtơrô

Tác giả : Phiđen Caxtơrô

Nhà xuất bản : Thông tin lý luận

Năm xuất bản : 1985

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 310 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 086.1

Chủ đề : 1. Castro, Fidel, 1926-2016. 2. Chủ tịch -- Cuba -- 1959-2008. 3. Diễn văn, phát biểu.... 4. Nhà cách mạng -- Cuba. 5. Nhà chính trị -- Cuba.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 D 3265/85
(K08.08_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 VN 3172/85
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top