loading

Bài trích

T.Đ - V.C

Tía tô // Sài Gòn Giải Phóng. - 11/02/2000. - Tr.4.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tên khoa học là Perilla frutescens, họ hoa môi Laminaceae, loại cây thảo, được trồng kèm rau sống và làm thuốc ở khắp các tỉnh đồng bằng. Cây dùng để chữa cảm, hen suyễn, động thai, dị ứng, mụn cóc

Top