loading

Sách, tuyển tập

The Role of the state in economic development : theory, the East Asian experience, and the Malaysian case / Jason Brown

Tác giả : Jason Brown

Nhà xuất bản : ADB

Năm xuất bản : 1993

Nơi xuất bản : Manila

Mô tả vật lý : 64 tr. ; 27 cm

Số phân loại : 330.959

Chủ đề : 1. Đông Á -- Chính sách kinh tế. 2. Đông Á -- Điều kiện kinh tế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 882/96
(K09.02_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top