loading

Sách, tuyển tập

Chiến lược thị trường : sách hướng dẫn tổng quát về mở rộng tiếp thị và tiêu thụ có lợi nhuận / John Shaw ; Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Văn Quảng dịch

Tác giả : John Shaw ; Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Văn Quảng dịch

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 1995

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 167 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 658.4012

Chủ đề : 1. Cạnh tranh -- Khía cạnh kinh tế. 2. Lập kế hoạch chiến lược. 3. Thành công trong kinh doanh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 VN 2270/95
(K07.16_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 VN 2271/95
(K07.16_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top