loading

Sách, tuyển tập

The Transition in central and Eastern Europe and the former Soviet Union / Kemal Dervis, Marcelo Selowsky and Christine Wallich

Tác giả : Kemal Dervis, Marcelo Selowsky and Christine Wallich

Nhà xuất bản : World Bank

Năm xuất bản : [19-?]

Nơi xuất bản : Washington, D.C.

Mô tả vật lý : 37 tr. : bản đồ ; 27 cm

Số phân loại : 330.947

Chủ đề : 1. Ngân hàng thế giới -- Cộng hòa Liên Xô cũ. 2. Ngân hàng thế giới -- Đông Âu. 3. Viện trợ kinh tế. 4. Viện trợ kinh tế, Đông Âu. 5. Cộng hòa Liên Xô cũ -- Chính sách kinh tế. 6. Cộng hòa Liên Xô cũ -- Chính sách xã hội. 7. Đông Âu -- Chính sách kinh tế -- 1989-. 8. Đông Âu -- Chính sách xã hội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 WB 1096
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top