loading

Bài trích

NG.KH

Nhiều loại sữa bày bán không được bảo quản tốt // Sài Gòn Giải Phóng. - 25/05/2000. - Tr.8.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Theo Trung tâm Dinh dư ng trẻ em TPHCM, qua khảo sát 200 cửa hàng, cửa tiệm các sạp trong các chợ bán sữa thì có tới trên 70 phần trăm bảo quản không tốt. Chất lượng bị giảm đáng kể vì bị ánh nắng mặt trời rọi vào hoặc bị ẩm ướt

Top