loading

Bài trích

Việt Nam và Nhật Bản ký hiệp định vay vốn xây dựng cơ sở hạ tầng // Sài Gòn Giải Phóng. - 30/03/2000. - Tr.1.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Lê Thị Băng Tâm và ngài Hirôsi Yaxuđa, Thống đốc Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) ký hiệp định vay vốn tại Tokyo ngày 29/3 với tổng trị giá 81,281 tỷ yên (tương đương 760 triệu USD cho 8 dự án)

Top