loading

Bài trích

THÚY HẢI

Nguyễn Minh Điểu-Bàn tay vàng của Nhà máy Đay Sài Gòn // Sài Gòn Giải Phóng. - 12/04/2000. - Tr.7.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Trong số 20 ứng cử viên được đề nghị giải Tôn Đức Thắng lần này, có lẽ Nguyễn Minh Điểu là trường hợp tương đối đặc biệt. Ông Lê Tất Tín, Phó Giám đốc Nhà máy cho biết : Nguyễn Minh Điểu không phải là công nhân được đào tạo một cách bài bản, nhưng về nghiệp vụ chuyên môn thì một kỹ sư giỏi chưa chắc đã theo kịp ... Vài nét về quá trình công tác của anh

Top