loading

Bài trích

Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm tiếp khách // Sài Gòn Giải Phóng. - 14/11/1997. - Tr.1.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Vào ngày 13/11/1997 tại Hội nghị Bộ trưởng Pháp ngữ ở Hà Nội lần lượt tiếp Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Burunđi, Lúch Ruy-King-ga-ma (Luc Rukingama), Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Mali, Mô-đi-bô Pi-đi-bê (Modibo Sidibe) ...

Top