loading

Bài trích

PHẠM TRƯỜNG

Bờ kè cầu Kinh Ngang số 2 sạt lở do chất lượng kém // Sài Gòn Giải Phóng. - 12/01/2000. - Tr.7: nh.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Từ khi thi công cầu Kinh Ngang số 2, phía phường 15, quận 8 (ngày 19/5/99) đến nay đã có 3-4 lần đường ống nước bị bể do đóng móng cái, gây mất nước sinh hoạt cho địa phương và lần này, sau hơn 2 tháng ngừng thi công cầu để lắp đặt đường ống dẫn nước mới thay thế thì xảy ra sự cố. Mặc dù không có thiệt hại về người, nhưng 28 ngàn người ở đây bị chết khát

Top