loading

Sách, tuyển tập

HONDA : sự thành công trên đất Mỹ / Robert L. Shook ; Thân Khoa, Sơn Hà dịch

Tác giả : Robert L. Shook ; Thân Khoa, Sơn Hà dịch

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản : 1993

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 339 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 338.762920973

Chủ đề : 1. Honda of America Mfg. 2. Công nghiệp ô tô và kinh doanh -- Hoa Kỳ. 3. Công nghiệp ô tô và kinh doanh -- Nhật Bản. 4. Công nghiệp xe gắn máy -- Hoa Kỳ. 5. Công nghiệp xe gắn máy -- Nhật Bản.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 8929
(K08.26_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 8930
(K08.26_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top