loading

Bài trích

Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh tiếp khách // Sài Gòn Giải Phóng. - 15/01/2000.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Vào chiều 14/1, tại Hà Nội. Đoàn đại biểu Nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp-Việt của Thượng viện nước Cộng hòa Pháp do ngài Jacques Ondin, Chủ tịch nhóm dẫn đầu ở thăm Việt Nam từ 13 đến 21/1. Cùng ngày chủ tịch tiếp Đoàn Hạ nghị sĩ Mỹ do ngài Edward Royce, Phó Chủ tịch tiểu ban Châu á-Thái Bình Dương của ủy ban Đối ngoại Hạ nghị viện Mỹ làm trưởng đoàn sang thăm Việt Nam từ ngày 13/1

Top