loading

Bài trích

Thế giới - 2000 // Sài Gòn Giải Phóng. - 22/12/1999. - Tr.5.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Đó là cuộc thi mang sắc thái lễ hội do Nhà Văn hóa Thanh niên và Tạp chí Thế giới Mới tổ chức từ 26/12 đến 23/1/2000> Hội thi được tổ chức theo đội nhóm. Đã có 25 đội đăng ký

Top