loading

Sách, tuyển tập

Indonesia : sustainable development of forests, lands, and water

Nhà xuất bản : World Bank

Năm xuất bản : 1990

Nơi xuất bản : Washington, D.C.

Mô tả vật lý : xl, 190 tr. : giản đồ, biểu đồ, 9 tờ bản đồ màu ; 27 cm

Số phân loại : 634.9509598

Chủ đề : 1. Lâm nghiệp -- Indonesia.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 WB 181
(K10.31_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top