loading

Sách, tuyển tập

Annual report 1994 / Asian Development Bank

Tác giả : Asian Development Bank

Nhà xuất bản : ADB

Năm xuất bản : 1995

Nơi xuất bản : Manila

Mô tả vật lý : 254 tr. : minh họa màu ; 27 cm

Số phân loại : 332.153

Chủ đề : 1. Ngân hàng Phát triển Châu Á -- Báo cáo. 2. Niên giám.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 01/96
(K09.01_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top