loading

Bài trích

V.T

Kết thúc vòng đấu bảng giải bóng chuyền A1 khu vực phía Bắc // Sài Gòn Giải Phóng. - 05/04/1999. - Tr.5.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Giải bóng chuyền A1 đã hoàn tất vòng loại ở khu vực phía Bắc gồm 2 bảng A (Yên Bái) và Bảng B (Hải Dương). Kết quả như sau: Bảng A: Nữ: Nam Định hạng nhất - Nam: Công an Vĩnh Phúc, nhất. Bảng B: Nữ: Hải Dương nhất - Nam: Ninh Bình, nhất. Vòng bán kết sẽ diễn ra tại Yên Bái từ 25/4 đến 2/5

Top