loading

Sách, tuyển tập

100 năm tiền giấy Việt Nam = 100 ans de billets de banque Vietnamiens = 100 years of Vietnamese paper currency / Tạ Chí Đông Hải, Đặng Văn Khoa ; Trần Thái Đỉnh ... [và nh.ng. khác] dịch

Tác giả : Tạ Chí Đông Hải, Đặng Văn Khoa ; Trần Thái Đỉnh ... [và nh.ng. khác] dịch

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 1994

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 239 tr. : tranh ảnh màu ; 27 cm

Số phân loại : 769.559597

Chủ đề : 1. Tiền giấy -- Việt Nam -- Lịch sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 T 1544
(K10.01_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 T 1545
(K10.01_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VV 8981
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 8982
(K08.26_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top