loading

Sách, tuyển tập

Đừng trêu chọc

Tác giả : Ved Prakash ; Phạm Hữu Phúc dịch

Nhà xuất bản : Nxb. Dreamland

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : [K.đ.]

Mô tả vật lý : 24 tr. : tranh vẽ màu ; 28 cm

ISBN : 9781730161940

Số phân loại : 649.7

Chủ đề : 1. Giáo dục đạo đức. 2. Học sinh -- Hướng dẫn kỹ năng sống. 3. Nhân cách.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi TNV 3179/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Thiếu nhi TNV 3180/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Thiếu nhi TNV 3181/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Top