loading

Sách, tuyển tập

Photography, life, and the opposites

Tác giả : Len Bernstein ; foreword by Robert Coles

Nhà xuất bản : Delia Press

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Monticello

Mô tả vật lý : xvi, 193 tr. : tranh ảnh, chân dung (1 phần màu) ; 23 x 25 cm

ISBN : 9780984676538

Số phân loại : 770.1

Chủ đề : 1. Nhiếp ảnh nghệ thuật. 2. Nhiếp ảnh -- Khía cạnh luân lý, đạo đức. 3. Nhiếp ảnh -- Triết lý.

Top