loading

Sách, tuyển tập

Good charts work book : tips, tools and exercises for making better visualizations

Tác giả : Scott Berinato

Nhà xuất bản : Harvard Business Review Press

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Boston, Mass.

Mô tả vật lý : viii, 279 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 19 x 25 cm

ISBN : 9781633696174

Số phân loại : 658.452

Chủ đề : 1. Giao tiếp trực quan. 2. Thuyết trình kinh doanh -- Biểu đồ, sơ đồ, v.v.... 3. Truyền thông trong quản lý.

Top