loading

Sách, tuyển tập

Managing oneself

Tác giả : Peter F. Drucker

Nhà xuất bản : Harvard Business Press

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : Boston, Mass.

Mô tả vật lý : v, 60 tr. ; 17 cm

ISBN : 9781422123126

Số phân loại : 650.1

Chủ đề : 1. Phát triển nghề nghiệp. 2. Thành công -- Khía cạnh tâm lý. 3. Thay đổi nghề nghiệp. 4. Tự hoàn thiện (Tâm lý học).

Top