loading

Sách, tuyển tập

What makes an effective executive

Tác giả : Peter F. Drucker

Nhà xuất bản : Harvard Business Review Press

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Boston, Mass.

Mô tả vật lý : v, 48 tr. ; 17 cm

ISBN : 9781633692541

Số phân loại : 658.409

Chủ đề : 1. Khả năng điều hành. 2. Lãnh đạo.

Top