loading

Sách, tuyển tập

Gas dehydration field manual

Tác giả : Maurice Stewart, Ken Arnold

Nhà xuất bản : Gulf Professional Publishing/Elsevier

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Waltham, MA

Mô tả vật lý : xii, 256 tr. : minh họa ; 19 cm

ISBN : 9781856179805

Số phân loại : 665.73

Chủ đề : 1. Khí thiên nhiên -- Tinh lọc.

Top