loading

Sách, tuyển tập

Focus

Nhà xuất bản : Harvard Business Review Press

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Boston, Mass.

Mô tả vật lý : ix, 161 tr. ; 18 cm

ISBN : 9781633696587

Số phân loại : 658.4094

Chủ đề : 1. Chú ý. 2. Giám đốc điều hành -- Tâm lý học. 3. Lãnh đạo. 4. Quan tâm (Tâm lý học). 5. Trí tuệ cảm xúc.

Top